План посете издвојеним одељењима

У прилогу је распоред рада руководства и стручних сарадника за следећу недељу.

29. 10-2.11.