План обиласка наставе

План обиласка наставе у новембру

Име учитеља/наставника Време обиласка наставе
Милица Стојковић 6.11.2018, 1. час, 7/1
Зоран Ђурић 8.11.2018, 5. час, 8/5
Марија Игњатовић 13.11.2018, 6. час, 6/1
Јован Ђорђевић 15.11.2018, 2. час, 5/3
   

 

Часове обилази педагог са приправницима.

Драгана Леповић Стефановић

План обиласка наставе у новембру