Обавештење

Поштоване колеге,

Подсећам учитеље и наставнике који нису предали ништа од документације ( годишње планове, месечне планове, план ЧОС, план секције… ) да то што пре пошаљу. Крајњи рок је понедељак, 29.10.2018. године.

За учитеље/наставнике 1. и 5. разреда

Молим вас да погледате још једном ваше планове које сте ми послали и проверите да ли садрже све елементе које треба да садржи оперативни план. Неки наставници/учитељи су у својим плановима ставили само оне ОБАВЕЗНЕ елементе који су нови ( исходи, редни бр. наставне јединице, наставне јединице, тип часа, међупредметно повезивање, евалуација квалитета испланираног ), али овај план треба да садржи и оне друге делове као што су наставне методе, облик рада, наставна средства.

У прилогу вам шаљем препоруке за планирање васпитно – образовног рада који сам вам представљала на наставничком већу, па још једном га прочитајте,  измените планове и поново пошаљите.

Preporuke-za-planiranje-obr.-vasp.-rada-u-skladu-sa-novim-programima-nastave-i-učenja-za-osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje-2