Обавештење

Подсећам да је у уторак, 30.10.2018. у 18 сати састанак са родитељима/старатељима чија деца раде по ИОП – у. Разредне старешине треба да обавесте родитеље о времену састанка.

Како неки наставници који пишу ИОП – е или разредне старешине имају 6. час после подне, а треба да дођу на састанак, нека обавесте ученике да неће имати 6. час поподне, а овај час ће се надокнадити.

Драгана Леповић Стефановић