Додатак обавештењу за родитељски састанак

Састанку, поред разредних старешина и стручних сарадника треба да присуствују и наставници који су чланови Тима за додатну подршку, тј. који пишу ИОП – е за ученике.