Тематска недеља – извештаји

С обзиром на то да је тематска недеља прошла, а планови реализације активности нису послати, потребно је да председници стручних већа (осим СВ за разредну наставу) напишу извештај о томе које су активности везане за тему „Јабука“ реализоване и пошаљу га Манди Живковић.

Такође, Филипу и Милету треба послати фотографије са поменутих активности са кратким пратећим текстом како би биле објављене на сајту.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Obavestenje – tematska nedelja