Обавештење за наставнике

Подсећам наставнике да је употреба мобилних телефона на часу осим за потребе наставе забрањена по нашем Правилнику о понашању и за ученике и за наставнике. Према одлуци Тима за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања, сви ученици су дужни да искључене мобилне телефоне за време часа држе на клупи (са леве или десне стране, зависно од места седења), а наставници су дужни да воде рачуна о томе да ли се напред речено поштује.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење које треба ставити на огласну таблу за наставнике.

Mobilni telefoni nastavnici