Обавештење – крос

Обавештење у прилогу треба данас прочитати ученицима и ставити га на огласну таблу за наставнике.

Kros