План обиласка наставе у октобру

План обиласка наставе у октобру

Име учитеља/наставника Време обиласка наставе
Јелена Јовановић 24.10, 3.час, 7/5
Биљана Јовановић Крстић 24.10, 2.час, 5/5
Лидија Стојановић 25.10, 2.час, 4/5
Јасмина Каралић 30.10, 2.час, 8/1
Ивана Обрадовић 31.10, 3.час, 6/5

 

Часове обилази педагог са приправницима.

Драгана Леповић Стефановић

План обиласка наставе у октобру