Часови о безбедности ученика

У току ове недеље, од понедељка до четвртка (8-11. октобар), представници Министарства унутрашњих послова из Ниша одржали су предавања за ученике четвртог и шестог разреда. Теме ових предавања биле су везане за болести зависности, малолетничку деликвенцију и трговину људима. Са предавањима на сличне теме из безбедности наставиће се у току целе школске године.