План обиласка наставе

ПЛАН ОБИЛАСКА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Директор/стручни сарадник ИМЕ НАСТАВНИКА
 

 

 

 

 

 

 

Миљан Бојанић, директор

Јована Бојанић
Мирјана Вучић
Ивана Петковић
Веселинка Станковић
Иван Тасић
Татјана Лазаров
Јелена Васић
Јелена Јовановић, проф.српског језика
Славољуб Цветановић
Слађана Панић
Драгана Јевтић
Милена Биберовић
Слађана Миланов
Небојша Јовић
Света Бојковић
Иван Живић
 

 

 

 

 

 

Манди Живковић, помоћник директора

Светлана Миљковић
Ивана Зец
Маја Раденковић
Марија Живановић
Љиљана Стојиљковић
Весна Смиљковић
Данијела Ђорђевић
Марија Јелић
Марија Трајковић Антић
Едита Алексов
Јелена Милосављевић
Војкан Јовчић
Соња Марковић Томић
Магдалена Кецман
Велимир Ристић
 
 

 

 

 

 

 

 

Драгана Леповић Стефановић, педагог

Јелена Стојановић
Милица Поповић
Марија Игњатовић
Јован Ђорђевић
Јасмина Каралић
Сузана Ристић
Валентина Живковић
Лидија Стојановић
Светлана Миљковић
Јелена Јовановић
Ивана Обрадовић
Милица Стојковић
Биљана Јовановић Крстић
Зоран Ђурић
Милена Перић

 

 

ПЛАН ОБИЛАСКА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018

Сваки наставник ће унапред бити обавештен о термину посете.