Обавештење

Поштоване колеге,

Молим вас да у року од две недеље, до петка 19.10.2018. године напишете ИОП – е за ученике за које сте предложили, доставите разредним старешинама, а они мени и Вањи, и у папирнатој и у електронској форми.

Разредне старешине када сакупе све ИОП – е шаљу мени и доносе потписане ИОП – е. Поред ИОП – а, разредне старепине попуњавају све обрасце ( сагласност, лични картон ученика, мере подршке, педагошки профил, достављају лекарску документацију ) који су на сајту школе.

Предметни наставници поред ИОП – а попуњавају и предлог за ИОП.

У прилогу је списак ученика за ИОП, а ако сам негде направила грешку, молим вас да ми јавите.

ПРЕДЛОГ УЧЕНИКА ЗА ИОП У ШКОЛСКОЈ 2018