Коришћење информатичких кабинета и мултимедијалне учионице

Сви наставници (учитељи) који користе информатичке кабинете и мулитимедијалну учионицу (у Чокоту и Новом Селу) треба то да евидентирају на обрасцима који се налазе на огласним таблама у наставничким канцеларијама.

Директор

Миљан Бојанић