Распоред допунске, додатне, ЧОС-а, ваннаставних активности, пријема родитеља

У прилогу је табела коју треба да попуне сви наставници у складу са својим задужењима која се односе на непосредни рад са ученицима.

Попуњену табелу треба послати помоћнику директора (Манди) што пре, а најкасније до краја предстојећег викенда.

Молим вас да испоштујете рок јер ће у супротном друга особа да вам направи распоред који вам вероватно неће одговарати.

Raspored-dop-dod-sekc-cos-obrazac