Вођење евиденције у 5. и 6. разреду

С обзиром на то да још увек нема дневника, ради вођења евиденције о часовима и одсутним ученицима у  5. и 6. разреду треба оформити свеске за свако одељење. Уколико немате свеску, можете је преузети код секретара школе.