Седница НВ и и састанак Педагошког колегијума

Састанак Педагошког  колегијума одржаће се у среду, 12. 9. 2018. у 11.45 часова.

Дневни ред:

 1. Распоред часова и дежурства;
 2. Распоред контролних и писмених задатака;
 3. Распоред додатне, допунске наставе и секција;
 4. Утврђивање распореда Отвореног дана школе;
 5. Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава;
 6. Предлози за материјално-техничко уређење школе.

 

Председници стручних већа треба да припреме распоред контролних и писмених задатака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за среду,  12. 9. 2018. у 12.15 и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Утврђивање дестинација екскурзија и рекреативне наставе;
 3. Анализа и утврђивање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину;
 4. Анализа и усвајање анекса Школског програма;
 5. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednica NV PK