ПОЗИВ ЗА САВЕТ РОДИТЕЉА

 

Поштовани,

Позивамо Вас на седницу Савет родитеља која ће се одржати среду, 12.9.2018.године у 18 сати

 

Дневни ред:

1.Конституисање Савета родитеља, избор председника Савета и записничара

  1. Усвајање програма рада Савета родитеља за школску 2018/2019
  2. Упознавање са Пословником о раду Савета родитеља
  3. Доношење одлуке о организовању допунског оброка за ученике
  4. Доношење одлуке о акцији прикупљања ученичког динара и доношење одлуке о висини ученичког динара; извештај о потрошњи ученичког динара у 2.полугођу 2017/2018.године
  5. Разматрање предлога дестинација за екскурзију
  6. Извештај о раду директора школе и раду школе
  7. Годишњи план рада школе за школску 2018/2019.годину
  8. Осигурање ученика
  9. Разно

 

Присуство свих представника је обавезно. Ако нисте у могућности да присуствујете, обезбедите замену.