Састав тимова, актива и председници стручних већа

Координатори тимова и председници стручних већа треба да сачине план рада за ову школску годину и пошаљу га до 7. 9. 2018. У прилогу је и извод из Статута којим су регулисане надлежности тимова, па је потребно да се са њима упознате пре сачињавања плана.

Sastav timova, aktiva i predsednici SV

Nadleznosti timova