Седница Наставничког већа

Зазакзујем седницу Наставничког већа за петак, 31. 8. 2018. у 9 часова и предлажем следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа безбедности и испитивања ставова родитеља и ученика о безбедности у школи;
  3. Презентација Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
  4. Извештај о раду директора у школској 2017/2018. години;
  5. Анализа Извештаја о раду школе у школској 2017/2018. години;
  6. Подела задужења за израду Годишњег плана рада школе;
  7. Организација рада у новој школској години;
  8. Разно .

Директор

Миљан Бојанић

Nastavnicko 2 avgust 2018