Састанци и седница Наставничког већа

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у понедељак, 20. 8. 2018. у 9 часова.

Дневни ред:

  1. Предлог поделе одељења за 2018/2019. годину;
  2. Распоред часова и организација дежурства у 2018/2019. години у матичној школи и издвојеним одељењима.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за понедељак, 20. 8. 2018. године у 9.30 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Подела задужења за израду Извештаја о раду школе;
  3. Анализа припремљености школе за наредну школску годину;
  4. Подела одељења, распоред часова и организација дежурства у 2018/2019. години у матичној школи и издвојеним одељењима;
  5. Обавештење о именовању помоћника директора за следећу школску годину;
  6. Опредељивање за рад у тимовима наредне школске године;
  7. Разматрање дестинација екскурзија и рекреативне наставе за следећу школску годину;
  8. Разно.

Састанци стручних већа за области предмета одржаће се у уторак, 21. 8. 2018. у 9 сати.

Директор

Миљан Бојанић

Sednice avgust 2018.