У петак, 22.6.2018.године, је састанак свих стручних већа. Дневни ред је: Предлог поделе задужења за следећу школску годину Анализа одржани угледних/огледних часова Анализа реализације плана стручног већа за 2017/2018.годину Анализа успеха ученика у 2017/2018.години Предлог семинара за август Разно