Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 29. јун 2018. у 9.30  часова  и предлажем следећи дневни ред: Усвајање записника са претходне седнице; Анализа предлога Школског програма за период 2018 -2022. године; Анализа резултата завршног испита; Подела часова и распоред часова за идућу школску годину;