Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 29. јун 2018. у 9.30  часова  и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа предлога Школског програма за период 2018 -2022. године;
  3. Анализа резултата завршног испита;
  4. Подела часова и распоред часова за идућу школску годину;
  5. Разно.

Диркетор

Миљан Бојанић