Обавештење за разредне старешине 1. – 8. разреда

Молим све разредне старешине да обавесте своје родитеље који су чланови Савета родитеља да је састанак Савета у четвртак, 28.6.2018. године у 17 сати.

Кад их обавештавате за Савет, упознајте их и са дневним редом и замолите да, ако нису у могућности да дођу, обезбеде замену.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са предходног састанка Савета родитеља
  2. Упознавање са постигнућима ученика 1. – 7.разреда на крају 2.полугођа
  3. Извештај са екскурзија ученика
  4. Анализа завршног испита ученика 8.разреда
  5. Извештај о безбедности ученика за мај и јун
  6. Предлог новог Школског програма
  7. Разно