Обавештење

У петак, 22.6.2018.године, је састанак свих стручних већа. Дневни ред је:

  1. Предлог поделе задужења за следећу школску годину
  2. Анализа одржани угледних/огледних часова
  3. Анализа реализације плана стручног већа за 2017/2018.годину
  4. Анализа успеха ученика у 2017/2018.години
  5. Предлог семинара за август
  6. Разно

 

 

Директор,

Миљан Бојанић

СТРУЧНА ВЕЋА