Родитељски састанци

Родитељски састанци биће одржани 28. јуна 2018:

– 5. и 7. разред  и млађи разреди који су са њима у смени у Чокоту и Новом Селу – у 18 часова;

– 6. разред  и млађи разреди који су са њима у смени у Чокоту и Новом Селу – у 19 часова;

– издвојена одељења – 18, односно 19 часова – према распореду који одреде руководиоци издвојених одељења.

У прилогу је исто обавештење које треба ставити на огласну таблу и прочитати ученицима.

Roditeljski