Седнице

Седница одељенског већа осмог разреда одржаће се у уторак, 5. јуна 2018. у 11.30.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у осмом разреду;
 2. Анализа успеха и дисциплине и утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика осмог разреда;
 3. Предлози за похваљивање ученика и доделу Вукових и посебних диплома;
 4. Гласање за ученика генерације;
 5. Припремне активности за организацију завршних испита;
 6. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 5. јун 2018. у 12.15 и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја Одељенског већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у осмом разреду;
 3. Утврђивање успеха и дисциплине ученика осмог разреда;
 4. Доношење одлуке о похваљивању ученика и додели Вукових и посебних диплома;
 5. Доношење одлуке о ученику генерације;
 6. Припремне активности за организацију завршних испита;
 7. Упознавање са процедурама на завршном испиту за дежурне наставнике, прегледаче тестова, супервизоре и разредне старешине ученика осмог разреда.
 8. Разно.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.Sednica 8