Распоред припремне наставе за ученике осмог разреда

 

ПОНЕДЕЉАК, 4. ЈУН
А 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
1. смена 6.     историја    
  М хемија математика математика   физика
2. смена 1. физика математика математика   хемија
2. математика хемија географија   српски језик
3. математика физика биологија   српски језик
4.       биологија  
5.       географија  
6.          

 

УТОРАК, 5. ЈУН
А 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
  М          
2. смена 1.     математика    
2. физика српски језик математика хемија  
3. биологија физика хемија географија математика
4. историја биологија географија   математика
5. српски језик историја     хемија
6.   хемија     историја

 

СРЕДА, 6. ЈУН
А 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
1. смена 6.       историја  
  М хемија     математика биологија
2. смена 1. географија биологија   математика математика
2. биологија хемија   српски језик математика
3. српски језик     српски језик физика
4. српски језик   српски језик   географија
5.     српски језик    
6.          

 

 

ЧЕТВРТАК, 7. ЈУН
А 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
  М историја     српски језик  
2. смена 1. српски језик   биологија српски језик историја
2.   историја историја биологија српски језик
3.   српски језик физика историја  
4.   српски језик српски језик физика  
5.     српски језик    
6.          

 

ПЕТАК, 8. ЈУН
А 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5
  М   математика хемија физика  
2. смена 1.   математика физика хемија  
2.   географија   математика  
3. географија српски језик   математика  
4. математика       српски језик
5. математика       биологија
6.         географија