Огледни час „Рад са интерфејсом и практично управљање роботом“

Сутра ће се у мултимедијалној учионици у Чокоту за време 6. часа (11:55 – 12:40) одржати угледни час „Рад са интерфејсом и практично управљање роботом„. Угледни час ће бити корелација предмета техничко и информатичко образовање и информатика и рачунарство.