Седница одељенских већа осмог разреда

Седница одељенских већа осмог разреда одржаће се у уторак, 29. маја 2018. у 13.00.

Дневни ред:

  1. Предлози и представљање кандидата за ученика генерације;
  2. Предлози за спортисту генерације.

За седницу је потребно припремити следеће:

Одељенске старешине осмог разреда – писмене и образложене предлоге за ученика генерације према следећим критеријумима:

– да је носилац Вукове дипломе (односно – да испуњава услове за носиоца Вукове дипломе);

– да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима и успешно представљао школу на такмичењима, смотрама и конкурсима;

– да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарства, поверења, отворености, искрености;

– да је током школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.

Писмени и образложени предлози се након представљања кандидата предају комисији за избор ученика генерације у саставу: Виолета Милосављевић, Миле Пенков, Едита Алексов, Драгана Леповић Стефановић, Александар Радовановић.

Стручно веће за физичко васпитање – предлоге за спортисту генерације са образложењем, према следећем критеријуму – Похвала „Спортиста генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима  и примерно владање.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednica odeljenskog veca osmog razreda