Измењени распоред због екскурзије петог разреда

Одељенске старешине треба да обавесте ученике о измењеном распореду.

Уколико наставници виде прилику да изменом овог распореда могу да надокнаде часове које су евентуално изгубили или ће изгубити због предстојећих екскурзија, могу то учинити у договору са колегама.

Документе у прилогу треба ставити на огласну таблу.

Izmenjeni raspored sreda ekskurzija 5

Izmenjeni raspored cetvrtak ekskurzija 5