Уџбеници – провера

У прилогу је списак одабраних уџбеника. Молимо вас да проверите списак и да пријавите Манди Живковић евентуалне грешке до сутра, 11. 5. 2018, у 11.00 часова.

ODABRANI UDZBENICI