Допуна обавештења – крос

Наставници физичког васпитања треба да одреде по 3 – 5 такмичара (у мушкој и женској конкуренцији) ПО ОДЕЉЕЊУ.