Табела- одабрани уџбеници

У прилогу је табела коју председници стручних већа треба да попуне и пошаљу на мејлове помоћника директора Манди и Гаге (табеле треба да се попуне до седнице).

Tabela udzbenici