Распоред фотографисања до краја недеље

Среда, 9. 5. 2018.

Доње  Међурово – 8.30 – 10.00 (прва смена)

Лалинац – 10.30 – 13.00 (сва одељења)

Доње Међурово – 13. 30 (друга смена)

 

Четвртак, 10. 5. 2018.

Мрамор – 8.00 – 10.00 (старији разреди)

Крушце – 10.00 – 13.00

Мрамор – 13.00 (млађи разреди)

 

Петак, 11. 5. 2018.

Чокот – 8.00 – 10.00 (5. и 7. разред)

Ново Село –  10.30 – 14.00 (5. и 7. разред и 6. разред од 13.30)

Чокот – 14.00 (6. разред)

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Rasppored fotografisanja do kraja nedelje