Обавештење за разредне стрешине 7. разреда и 5/3 и 6/3

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 7. РАЗРЕДА И РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 5/3 И 6/3

 

Удружење младих ОМЛАДИНСКИ КУТАК из Ниша који постоји више од 6 година, бави се реализацијом пројеката  који се фокусирају се на неформалну едукацију младих ученика основних и средњих школа у нашем граду а и шире, а у циљу побољшања квалитета њиховог живота.

Уз подршку и финансирање Министарства просвете, науке и технолошког развоја, започињемо реализацију пројекта ПРВИ КОРАК КА ФИНАНСИЈСКОЈ ПИСМЕНОСТИ  који има за циљ да ученицима представи вештине правилног управљања ресурсима, пре свега новцем и да се промовише предузетништво младих, вршњачка едукација,  волонтеризам и активизам.

У ту сврху, организоваћемо едукацију ученика 7.разреда у Чокоту и Новом Селу и 5. и 6. у Мрамору, као и поделу едукативних брошура.

За ову едукацију која ће да се реализује у четвртак, 3.5.2018.године  направиће се 3 групе ученика а распоред је следећи:

  • Мрамор, у 14.30 – 11 ученика 5/3 и 11 ученика 6/3
  • Ново Село – 14.30 – 10 ученика 7/4 и 10 ученика 7/5
  • Чокот- 15.30 – 8 ученика 7/1, 8 ученика 7/2 и 8 ученика 7/3

Разредне старешине треба да одреде ученике који ће присуствовати предавању.

Драгана Леповић Стефановић

Обавештење у прилогу треба ставити на огласну таблу

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 7