Седница Наствничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 20. април 2018. године, у 11.30 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Избор комисије за спровођење процедуре избора представника запослених у Школском одбору;
  3. Избор представника запослених у Школском одбору;
  4. Разно.

Тога дана часови ће у преподневној смени трајати по 30 минута. У поподневној смени нема скраћивања часова нити померања почетка наставе.

Директор

Миљан Бојанић

(У прилогу је исто обавештење за огласну таблу)

Sednica NV