Измењени дневни ред и време почетка седнице Наставничког већа

Измењени дневни ред седницу Наставничког већа заказану за четвртак, 12. април 2018. године

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у трећем класификационом периоду;
  3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини у трећем класификационом периоду
  4. Припреме за  реализацију пробног завршног испита за ученике 8. разреда;
  5. Разно.

Због мање обимног дневног реда, седница ће почети у 12 часова.

Часови ће у преподневној смени трајати по 35 минута. У поподневној смени нема скраћивања наставе нити померања почетка наставе.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу. 

Sednica izmenjeni dnevni red

Директор

Миљан Бојанић