Седнице одељенских већа млађих разреда – допуна обавештења

Седнице одељенских већа млађих разреда биће у среду, 11. априла 2018. у 12 часова.