Пробни завршни испит за ученике 8.разреда

Молим све наставнике који предају ученицима 8. разреда који ће завршни испит да раде по посебном програму, да  до среде, 11.4. пошаљу тестове за пробни завршни разредним старешинама, а они мени.

Поред тестова, треба да се пошаљу и решења, као и начин бодовања.

Како имамо већи број ученика којима треба да се читају питања или пишу одговор, молим вас да водите рачуна о томе да задаци за ове ученике буду са ВИШЕСТРУКИМ ИЗБОРОМ (повежи, заокружи и сл.).

Број задатака на тесту, за ове ученике, не мора да буде 20, већ у складу са ученичким могућностима. Битно је да збир поена буде исти, као на редовном тесту, а ви сами одредите колико се бодују задаци.

Драгана Леповић Стефановић, педагог