ОБАВЕШТЕЊЕ – СЕДНИЦЕ

Седнице одељенских већа одржаће се у среду, 11. априла 2018,  према следећој сатници:

11.30 – 5. разред

11.55 – 7. разред

12.20 – 6. разред

12.45 – 8. разред

12.оо – млађи разреди

 Дневни ред (за све разреде):

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у трећем класификационом периоду;
 1. Анализа успеха и дисциплине ученика;
 2. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану.

Додатна тачке дневног реда за пети разред:

 1. Анализа резултата социометриjског испитивања ученика петог разреда.

Додатне тачке дневног реда за осми разред:

 1. Анализа реализације припремне наставе за завршни испит;
 2. Припремне активности за организацију пробног завршног испита.

Часови ће тога дана трајати по 30 минута у преподневној смени. После подне нема скраћивања ни померања почетка наставе.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак, 12. април 2018. године, у 11.30 и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у трећем класификационом периоду;
 1. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини у трећем класификационом периоду;
 1. Припреме за реализацију пробног завршног испита за ученике 8. разреда;
 2. Избор комисије за спровођење процедуре избора представника запослених у Школском одбору;
 3. Избор представника запослених у Школском одбору;
 4. Разно.

Часови ће тога дана трајати по 30 минута у преподневној смени. Поподневна смена почеће у 14 часова, а часови ће трајати по 35 минута.

У петак, 13. априла 2018. због пробног завршног испита, часови ће трајати у обе смене по 30 минута. Поподневна смена почеће у 14.30.

Директор

Миљан Бојанић

(У прилогу је исто обавештење за огласну таблу)    Sednice april