Посета издвојеним одељењима

Молим дежурне наставнике да прилог одштампају и ставе на огласну таблу

План обиласка издвојених одељења од  26. 3. 2018 до 30. 3. 2018.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Уторак. 27. 3. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·        Ново Село

·        Мрамор (11.15-13.00)

Иван Митић, социолог ·        Крушце (8.00-10.30)

·        Чокот

Среда, 28. 3. Соња Марковић Томић, социолог ·        Бубањ (7.30-10.00)

·        Ново Село

Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·        Чокот

·        Мрамор (10.00-12.00)

·        Ново Село

Четвртак,29. 3. Александар Радовановић ·        Горње Међурово (7.30-10.00)

·        Чокот

 

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.

Plan-obilaska-izdvojenih-odeljenja-26.3.-30.3.2018.