Огледни часови ове недеље

Огледни час на тему прављења презентација (корелација биологије, хемије, информатике и српског језика) одржаће се у среду, 21. марта 2018. у Чокоту од 12.45 до 14.15. Реализатори часа су Виолета Милосављевић, Небојша Јовић, Филип Клаин и Манди Живковић.

Угледни час српског језика „Трпни глаголски придев – обрада“ одржаће се у петак, 23. марта 2018. у 12 часова у Новом Селу. Реализатори часа су Манди Живковић и Јелена Јовановић.