План постета издвојеним одељењима

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Понедељак, 19. 3. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·        Чокот

·        Лалинац (12.30-13.30)

Марина Перић, педагог ·        Чокот

·        Лалинац (12.30-13.30)

Среда, 21. 3. Миљан Бојанић, директор ·        Доње Међурово (9.00-10.00)

·        Чокот

Манди Живковић, помоћник директора ·        Ново Село

·        14.00-15.00 (Мрамор)

Александар Радовановић, психолог ·        Бубањ (8.00-10.00)

·        Ново Село

Петак, 23. 3. Миле Пенков, Библиотекар и помоћник директора ·        Крушце (9.00-10.00)

·        Мрамор, Ново Село

Документ у прилогу треба ставити на огласну таблу и објавити на сајту школе.

Plan obilaska izdvojenih odeljenja 19.3. do 23.3.