Дневни ред за састанке

Састанак Педагошког колегијума одржаће се у уторак, 20. 3. 2018. у 12 часова.

Дневни ред:

  1. Тематска недеља у другом полугодишту;
  2. Измене у распореду часова.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 20. 3. 2018. у 12.15 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Усвајање Пословника о раду Наставничког већа;
  3. Одлука о коришћењу уџбеника у школској 2018/2019. години;
  4. Упознавање са новинама у Статуту школе и правилницима;
  5. Разматрање предлога Анекса 3 Годишњег плана рада;
  6. Предлози за чланове нових тимова;
  7. Разно – информација о пробном завршном испиту.

Тога дана часови ће у преподневној смени трајати по 35 минута.

Директор

Миљан Бојанић

(У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.)

Nastavnicko mart