Важно обавештење

У уторак, 20. 3. 2018. године радиће се по распореду за петак.

Тога дана часови ће у преподневној смени трајати по 35 минута због одржавања састанка Педагошког колегијума (у 12.00) и седнице Наставничког већа (у 12.15).

Чланови Педагошког колегијума (према новом закону то су председници стручних већа и актива, координатори стручних тимова, као и стручни сарадници) треба до састанка да размисле о тематској недељи за друго полугодиште.

Чланови Наставничког већа треба да размисле о могућности да се определе за нове тимове – тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва и тим за организацију школских манифестација (о надлежности ових тимова можете прочитати у нацрту новог Статута који је раније послат на школске мејлове).