Термини екскурзија и рекреативне наставе

РАЗРЕД ТЕРМИН
I разред 25. мај 2018.
II разред 25. мај 2018.
III разред 11. мај 2018.
IV разред 11. мај 2018.
Рекреативна настава 24 – 30. март 2018.
V разред 16. и 17. мај 2018.
Viразред 9. и 10. мај 2018.
VII разред 15. и 16. април 2018.
VIII разред 21, 22. и 23. април 2018.

Документ у прилогу треба ставити на огласну таблу.

ТЕРМИНИ ЕКСКУРЗИЈА И РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ