ОБАВЕШТЕЊЕ – КОРИШЋЕЊЕ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

Подсећам све наставнике и учитеље на бројна наставна средства која смо добили учешћем у пројекту „Развионица“, од којих се већи део налази у мултимедијалној учионици у Чокоту (а део и у издвојеним одељењима).  Њиховим некоришћењем у настави ученицима се ускраћује могућност да квалитетније уче. (Обавештење у прилогу треба ставити на огласну таблу Obavestenje – koriscenje nastavnih sredstava)

Директор

Миљан Бојанић