ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВНИКЕ И РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ

Како имамо доста ученика који су имали већи број слабих оцена на полугођу,  а не долазе редовно на допунску наставу из тих предмета, молим вас да обавестите разредне старешине који су то ученици, како би разредне старешине обавестиле родитеље/старатеље о томе. (Обавештење у прилогу треба ставити на огласну таблу – Obavestenje za predmetne nastavnike i razredne staresine)

Директор

Миљан Бојанић