Часови предметне наставе у четвртом разреду

Подсећам предметне наставнике да одрже планиране часове у четвртом разреду до краја полугодишта, уколико то нису до сада учинили.

 

Директор

Миљан Бојанић